Rezolvarea subiectelor la BAC la Geografie, sesiunea iunie 2023

În lumea digitală de astăzi, accesul la informație a devenit mai simplu decât oricând. Cu toate acestea, atunci când se apropie perioada examenelor, mulți elevi se simt copleșiți de varietatea de resurse disponibile. 

Ați căutat vreodată variante bac geografie sau model bac geografie cu barem sperând să găsiți cele mai potrivite metode de pregătire? Dacă da, sunteți în locul potrivit! i-școala este locul ideal cei care aspiră să obțină note maxime la bacalaureat. 

Aici veți descoperi rezolvare bac geografie pentru subiectele din sesiunea iunie 2023, dar și subiecte bac geografie cu barem. Pentru cei interesați de antrenament suplimentar, am inclus și teste geografie bac online europa, iar pentru cei care se gândesc deja la anul viitor, avem și o secțiune dedicată materiei bac geografie 2024 pdf

Nu în ultimul rând, pentru cei care vor să își testeze cunoștințele la maximum, am adunat o listă cu 100 variante bac geografie pentru a vă asigura că sunteți pregătiți din toate unghiurile. 

Haideți să demistificăm împreună baremul bac geografie și să ne asigurăm că sunteți pe drumul cel bun spre succes!

Rezolvarea subiectelor la BAC la Geografie, sesiunea iunie 2023

SUBIECTUL I

harta 1 - BAC

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe – capitală cu numere.

A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera G;
2. numărul cu care este marcat, pe hartă, oraşul-capitală Roma. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește…
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E este situat în Munții …
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numește… 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numește:
a. Belfast b. Dublin c. Londra d. Reykjavik 2 puncte

2. În statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 14 se află portul maritim:
a. Hamburg b. Le Hâvre c. Marsilia d. Pireu 2 puncte

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului numit:
a. Belarus b. Estonia c. Letonia d. Lituania 2 puncte

4. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește:
a. Austria b. Cehia c. Elveția d. Slovenia 2 puncte

5. Versantul estic al Alpilor (Munților) Scandinaviei se află în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. F b. H c. I d. J 2 puncte

D. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat, pe hartă, cu litera D.

Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici, tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată, alte aspecte climatice.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu separat.
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor statelor, se poate face referire la statele respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte

RĂSPUNSURI LA SUBIECTUL I

harta 1 - BAC

A. 

1. Numele statului marcat, pe hartă, cu litera G este Bulgaria.

2. Orașul-capitală Roma este marcat pe hartă cu numărul 1.

B. 

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește Madrid.

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E este situat în Munții Pirinei.

3. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numește Polonia.

C. 

1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 se numește Dublin.

2. În statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 14 se află portul maritim Hamburg.

3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 este capitala statului numit Lituania.

harta 1 - BAC

4. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește Elveția.

5. Versantul estic al Alpilor (Munților) Scandinaviei se află în statul marcat, pe hartă, cu litera I.

D. 

Deosebirile între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A (Republica Moldova) și clima statului marcat, pe hartă, cu litera D (Regatul Unit) sunt următoarele:

Clima Republicii Moldova și a Regatului Unit prezintă diferențe semnificative datorită poziționării geografice și influenței factorilor regionali. Iată câteva deosebiri importante între cele două țări:

1. Tipuri de climă:

   – Republica Moldova are o climă continentală moderată, cu veri calde și ierni reci. Variațiile de temperatură sunt mai pronunțate, iar amplitudinea termică anuală este semnificativă.

   – Regatul Unit are o climă oceanică temperată, caracterizată de veri relativ răcoroase și ierni blânde. Datorită influenței curentului de vest, temperaturile sunt mai constante și variatiile sezoniere sunt mai mici.

2. Precipitații:

 – Republica Moldova are precipitații moderate, cu un maxim în lunile de vară. Cantitatea medie de precipitații este mai mică în comparație cu Regatul Unit.

   – Regatul Unit are un climat umed, cu precipitații abundente pe tot parcursul anului. Ploile sunt distribuite uniform pe tot teritoriul, dar variază în intensitate.

3. Vânturi: 

   – Republica Moldova este influențată de vânturile continentale dinspre est și nord-est, care pot aduce masă de aer rece în timpul iernii. Vânturile sudice, precum Bora și Sirocco, pot aduce masă de aer cald în timpul verii.
https://www.high-endrolex.com/25

   – Regatul Unit este afectat de vânturile predominante din vest și sud-vest, care aduc umiditate și influențe marine. Vânturile nordice și estice pot aduce masă de aer mai rece în timpul iernii.

E. 

1. Dezvoltarea turismului în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul 2 (Grecia) este locația sa geografică favorabilă. Grecia este situată în sud-estul Europei, având acces la Marea Egee, Marea Ionică și Marea Mediterană. Această amplasare oferă țării un climat mediteranean plăcut, cu veri calde și ierni blânde, ceea ce o face o destinație atractivă pentru turiști din întreaga lume.

De asemenea, Grecia are o bogată istorie și moștenire culturală, ceea ce o face o destinație atractivă pentru turiștii interesați de arheologie, artă și mitologie. Orașele antice precum Atena, cu Acropolele sale, și Delphi, cu situl său arheologic, sunt atracții turistice importante.

harta 1 - BAC

2. Statul a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 (Islanda) obține energia electrică predominant din surse geotermale care sunt rezultatul activității geologice intense cauzate de poziția sa pe dorsala Atlantică de mijloc – o graniță tectonică a plăcilor Eurasiei și Americii de Nord. Această activitate geologică provoacă cutremure și vulcani, dar creează, de asemenea, un potențial mare pentru energia geotermală. Energia geotermală provine de la căldura naturală a Pământului. În cazul Islandei, apa este pompată adânc în pământ, unde este încălzită de rocile fierbinți din subteran, iar apa fierbinte sau aburul este apoi folosit pentru a genera electricitate sau pentru a încălzi clădiri.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

harta 2 - BAC
Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește …
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește…
3. În subunitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A pătrund influențe climatice …

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește:
a. Buzău b. Pitești c. Ploiești d. Târgoviște 2 puncte

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate orașul:
a. Cluj-Napoca b. Bistrița c. Sibiu d. Târgu Mureș 2 puncte

3. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește:
a. Borcea b. Chilia c. Sfântu Gheorghe d. Sulina 2 puncte

4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H se exploatează:
a. aur și argint b. gaz metan c. minereu de fier d. petrol și gaze naturale

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește:
a. Alba Iulia b. Deva c. Reșița d. Târgu Jiu 2 puncte

D. Prezentați trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de formare,
categorii/tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief,
tipuri genetice de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte
aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat.
Nota 3: Nu este necesară precizarea numelor unităților de relief, se poate face referire la unităţile
de relief respective cu literele cu care sunt marcate pe hartă. 6 puncte

E. Prezentați două cauze ale scăderii numerice a populației din România. 4 puncte

RĂSPUNSURI LA SUBIECTUL al II-lea

Răspunsurile la subiectele de la examenul de bacalaureat la geografie în 2023 sunt următoarele:

harta 2 - BAC

A. 

1. Numele orașului marcat, pe hartă, cu numărul 4 este Vaslui.

2. Numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10 este Jiu.

B. 

1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește Argeș.

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește Zalău.

3. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera A pătrund influențe climatice scandinavo-baltice/continentale/de ariditate/est-europene.

C. harta 2 - BAC

1. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește Ploiești.

2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 12 străbate orașul Cluj-Napoca.

3. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește Sfântu Gheorghe.

4. În unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H, se exploatează petrol și gaze naturale.

5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 2, se numește Deva.

D. 

Deosebirile între relieful unității marcate, pe hartă, cu litera B (Grupa Retezat-Godeanu) și relieful unității marcate, pe hartă, cu litera E (Podișul Getic) sunt următoarele:

Grupa Retezat-Godeanu s-a format prin încrețirea scoarței terestre în orogeneza alpină, spre deosebire de Podișul Getici care s-a format prin depunere de sedimente peste un fundament cristalin hercinic.
Grupa Retezat-Godeanu are altitudini de peste 2500 m (Vf. Peleaga 2509m), spre deosebire de Podișul Getici care are altituni între 600 și 300 de metri.
În Grupa Retezat-Godeanu există relief glaciar la altitudini mai mari de 2000m, spre deosebire de Podișul Getici unde este relief petrografic pe argile (alunecări de teren).
Gradul de fragmentare este mai mare în Grupa Retezat-Godeanu, datorită altitudinilor mult mai mari, decât în Podișul Getici.
Grupa Retezat-Godeanu este alcătuită preponderent din roci cristaline (șisturi cristaline), spre deosebire de podișul Getici care are în alcătuirea petrografică roci sedimentare (argilă, gresii, pietriș).
Grupa Retezat-Godeanu prezintă un relief pe structuri cutate, spre deosebire de Podișul Getici care prezintă un relief pe structuri monoclinale (cueste).

E. harta 2 - BAC

Două cauze ale scăderii numerice a populației din România sunt:

1. Scăderea natalității: O cauză importantă a scăderii numerice a populației este scăderea ratei natalității, adică numărul de nașteri în raport cu numărul de locuitori. 

2. Migrația negativă: O altă cauză importantă a scăderii numerice a populației din România este migrația negativă, adică emigrarea cetățenilor români către alte țări în căutarea unor oportunități de muncă și de trai mai bune. Mulți tineri și persoane calificate părăsesc țara în căutarea unor salarii mai mari sau a unor perspective de carieră mai bune în străinătate. 

Ce spun elevii care au folosit i-școala?

1 - BAC
2 - BAC

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă numărul de locuitori din câteva state din Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2023. Sursa: Eurostat

harta 3 - BAC

A. Precizați:
1. numele statului cu cel mai mare număr de locuitori, precum și numărul de locuitori din acest stat;
2. numele a două state cu o populație mai mică de 20 milioane de locuitori. 4 puncte

B. 1. Calculați diferența între numărul de locuitori din Țările de Jos și numărul de locuitori din Belgia.
2. Calculați diferența între numărul de locuitori din Spania și numărul de locuitori din Ungaria.
3. Calculați diferența între numărul de locuitori din Germania și numărul de locuitori din Italia.

C. Pentru Franța, precizaţi:
1. numele a două state vecine membre ale Uniunii Europene.
2. numele a trei ape curgătoare;
3. numele a trei orașe;
4. două tipuri de climă. 10 puncte

D. Tabelul de mai jos se referă la subiectul III D-E și prezintă altitudinea maximă a unor lanțuri montane din Europa.

tabe - BAC
Precizați altitudinea maximă a munților formați în:
1. orogeneza alpină;
2. orogeneza hercinică;
3. orogeneza caledoniană/caledonică. 6 puncte

E. Precizați numele:
1. celui mai înalt vârf din Munții Carpați din România, precum și altitudinea sa;
2. a două state pe teritoriul cărora se desfășoară Munții Carpați (cu excepția României). 4 puncte

RĂSPUNSURI LA SUBIECTUL al III-lea

A.

Numele statului cu cel mai mare număr de locuitori este Germania, cu un număr de locuitori cuprins între 82.000.000 și 84.000.000.
Două state cu o populație mai mică de 20 milioane de locuitori sunt Belgia și Țările de Jos.

B.

Diferența între numărul de locuitori din Țările de Jos (17 500 000 locuitori) și numărul de locuitori din Belgia (11 000 000 locuitori) este cuprinsă între 5.000.000 și 6.500.000 locuitori.
Diferența între numărul de locuitori din Spania (47 400 000 locuitori) și numărul de locuitori din Ungaria (10 000 000 locuitori) este cuprinsă între 37.000.000 și 39.000.000 locuitori.
Diferența între numărul de locuitori din Germania (între 82 500 000 locuitori) și numărul de locuitori din Italia (59 000 000 locuitori) este cuprinsă între 23.000.000 și 26.000.000 locuitori.

C.
Pentru Franța:

Două state vecine membre ale Uniunii Europene sunt Belgia și Luxemburg.
Trei ape curgătoare sunt Loara (Loire), Sena și Ron (Rhone).
Trei orașe sunt Paris, Lyon și Marsilia.
Două tipuri de climă sunt mediteraneeană și temperat oceanică.

D.
Altitudinea maximă a munților formați în:

orogeneza alpină este 4807m.
orogeneza hercinică este 1895m.
orogeneza caledoniană/caledonică este 2469m.
E.

Cel mai înalt vârf din Munții Carpați din România este Vârful Moldoveanu (Munții Făgăraș) cu o altitudine de 2544m.
Două state pe teritoriul cărora se desfășoară Munții Carpați (cu excepția României) sunt Slovacia și Polonia.

Excelent! Profesionalism, seriozitate, talent, dedicare. Felicitări întregii echipe care a contribuit/contribuie la realizarea și îmbunătățirea acestei platforme!
Cursurile sunt foarte bine structurate si frumos prezentate. Le recomand cu toata increderea, mi-au fost de mare ajutor. Multumesc echipei I-scoala!
referinte pregatire BAC
testimonial pregatire bacalaureat
testimonial pregatire bacalaureat
Am avut nevoie pentru istorie de i-scoala si este foarte bun! M-a ajutat sa invat singura toata materia fiind video retinand mai usor. Am vorbit si cu Dl Profesor si m-a indrumat si dumnealui. Acesti 100 lei sunt cei mai buni 100 lei cheltuiti din viata mea! Am recomandat si serviciile dvs.mai departe.
Recomand, se pot lua note foarte mari! Eu am luat 9.5 la istorie mulțumita aplicatiei!
Recomand cu drag ! Cursurile sunt structurate foarte bine și atragatoare !
Recomand cu tot dragul! Cursurile sunt bine structurate și pe înțelesul tuturor.

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email și noi revenim cu resurse la tine