Participă la curs

CHIMIE ORGANICĂ

Curs online de pregătire pentru Bacalaureat

Preț: 400 lei
Rulează videoul

Ce conţine cursul

Capitolul 1. Structura şi compoziţia substanţelor organice

Lecția 1.1. Introducere în studiul chimiei organice

Lecția 1.2. Legături chimice în compuşii organici

Chestionar de verificare Lecţia 1.1.

Disponibil în cursul cumpărat

Chestionar de verificare Lecţia 1.2.

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 1.3. Izomeria de catenă, de poziție, de funcțiune pentru compușii organici studiați

Lecția 1.4. Izomeria optică: carbon asimetric, enantiomeri, amestec racemic

Chestionar de verificare Lecţia 1.3.

Disponibil în cursul cumpărat

Chestionar de verificare Lecţia 1.4.

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 1.5. Exerciții recapitulative capitolul 1

Capitolul 2. Clasificarea compuşilor organici

Lecția 2.1. Clasificarea compuşilor organici: hidrocarburi și compuși cu funcțiuni

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 2.2. Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: compuşi halogenaţi, compuşi hidroxilici, amine

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 2.3. Compuşi cu grupe funcţionale divalente şi trivalente

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 2.4. Compuşi cu grupe funcţionale mixte: aminoacizi, hidroxiacizi, zaharide

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 2.5. Exerciții recapitulative capitolul 2

Disponibil în cursul cumpărat

Capitolul 3. Hidrocarburi

Lecția 3.1 Alcani: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie, proprietăți fizice, proprietăţi chimice, importanţa practică a metanului, putere calorică, exerciții

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 3.2. Alchene: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie, proprietăți fizice, proprietăţi chimice, importanţa practică a etenei, exerciții

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 3.3. Alchine: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie, proprietăți fizice, proprietăţi chimice, importanţa practică a acetilenei, exerciții

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 3.4. Exerciții – alcani, alchene, alchine

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 3.5. Alcadiene: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie, proprietăți fizice, proprietăţi chimice, exerciții

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 3.6. Cauciucul natural și sintetic, mase plastice: proprietăți fizice, importanță

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 3.7. Arene: denumire, structură, proprietăți fizice, proprietăţi chimice

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 3.8. Exerciții - arene

Disponibil în cursul cumpărat

Capitolul 4. Compuşi organici cu funcţiuni simple

Lecția 4.1. Alcooli: denumire, proprietăţi fizice - stare de agregare, solubilitate în apă, punct de fierbere, proprietăți chimice, importanța practică și biologică a etanolului

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 4.2. Fenoli: denumire, structură, proprietăți fizice, proprietăţi chimice

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 4.3. Exerciții - alcooli și fenoli

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 4.4. Amine: serie omoloagă, denumire, structură, proprietăți fizice, proprietăţi chimice

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 4.5. Aldehide şi cetone: serie omoloagă, denumire, structură, izomerie, proprietăți fizice, proprietăţi chimice

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 4.6. Acizi carboxilici: serie omoloagă, denumire, structură, proprietăți fizice, proprietăţi chimice, importanța practică și biologică a acidului acetic

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 4.7. Exerciții – amine, aldehide, cetone și acizi carboxilici

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 4.8. Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici: esteri, amide, cloruri acide, nitrili

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 4.9. Exerciții recapitulative capitolul 4

Disponibil în cursul cumpărat

Cumpără acest curs cu doar 400 lei 

Zile
Ore
Minute
Secunde

Capitolul 5. Compuşi organici cu funcţiuni mixte

Lecția 5.1. Zaharide: stare naturală, proprietăți fizice, importanță, clasificare, formule plane, formule de perspectivă (Haworth), exerciții

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 5.2. Zaharide: proprietăți chimice, exerciții

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 5.3. Aminoacizi: definiție, denumire, clasificare, proprietãți fizice, caracter amfoter

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 5.4. Aminoacizi: proprietăți chimice, exerciții

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 5.5. Exerciții recapitulative capitol 5

Disponibil în cursul cumpărat

Capitolul 6. Compuşi organici cu importanţă biologică

Lecția 6.1. Proteine: stare naturală, proprietăți fizice, importanță. Hidroliza enzimatică a proteinelor. Denaturarea proteinelor

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 6.2. Grăsimi: stare naturală, proprietăți fizice, importanță. Hidrogenarea grăsimilor lichide. Hidroliza grăsimilor

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 6.3. Acizi nucleici, enzime, hormoni, vitamine

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 6.4. Medicamente şi droguri

Material pdf

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 6.5. Exerciții recapitulative capitolul 6

Disponibil în cursul cumpărat

Capitolul 7. Randamentul, conversia utilă şi conversia totală. Săpunuri și detergenți

Lecția 7.1. Rezolvare de probleme, calcule stoechiometrice

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Lecția 7.2. Săpunuri și detergenți

Material pdf + Chestionar de verificare

Disponibil în cursul cumpărat

Capitolul 8. Exerciții finale – sinteză din cele 7 capitole

Lecția 8.1. Exerciții finale – sinteză din cele 7 capitole

Disponibil în cursul cumpărat

Cumpără acest curs cu doar 400 lei 

Zile
Ore
Minute
Secunde

Cursul online de chimie pentru BAC este pentru tine dacă:

E Learn1 - BAC

Vrei să înveți ușor și repede de oriunde

E learn2 - BAC

Vrei să înveți în ritmul tău și la nivelul tău

E Learn3 - BAC

Vrei să fixezi informația și să o reții ușor

E Learn4 - BAC

Vrei o soluție ieftină și accesibilă

Testimoniale

Budău Mădălina
Budău Mădălina
Read More
Chimia nu a fost niciodată o materie pe care s-o îndrăgesc, cu atât mai puțin în liceu și am sperat că nu va fi nevoie s-o mai parcurg vreodată. Dar lucrurile s-au schimbat când am hotărât să dau la Medicină. Dincolo de reținerea mea față de chimie, mai stăruia și ideea că în fond, nu am înțeles-o niciodată. Cu ajutorul tău am depășit aceste bariere. Cu multă empatie, răbdare, organizare și corelare de informații mi-ai câștigat încrederea, chimia mi-a câștigat și ea încrederea iar eu am devenit la rândul meu încrezătoare.
Vărăreanu Ada
Vărăreanu Ada
Read More
"Eu am fost foarte mulțumită de meditațiile cu tine deoarece ai lucrat împreună cu mine cu multă răbdare și mi-ai înțeles nevoile. Datorită ție am descoperit pasiunea pentru chimie și sunt astăzi aici, la Facultatea de Farmacie. Ai crezut în mine atunci când am vrut sa dau admiterea și m-ai susținut până în ultimul moment și sper ca ești mândru de mine. Merci mult"
Previous
Next

Cea mai accesibilă resursă online de pregătire pentru proba de chimie:

Dacă ești în clasa a 12-a și vine examenul de BAC peste tine, noi îți propunem să te duci tu peste el. Știm că totul se desfășoară într-un ritm alarmant și haotic, în special în ultimele luni până la examen. De aceea noi îți oferim o soluție mult mai ieftină, accesibilă și structurată, integrând tehnologia, internetul și conținutul video.
meditatii pentru bacalaureat
Invatare pentru bacalaureat

Materia predată în liceu este sintetizată pentru tine în 40+ de ore de curs, respectând programa școlară prevăzută de Ministerul Educației Naționale pentru examenului de bacalaureat. Materia este structurată în 8 capitole ce grupează logic noțiunile ce ți-au fost predate în liceu, începând cu structura și compoziția substanțelor organice finalizând cu randamentul, conversia utilă și conversia totală.

Fiecare capitol conține o serie de subcapitole explicative și numeroase aplicații alese astfel încât recapitularea să se facă treptat, pornind de la noțiunile elementare spre cele avansate, ceea ce îți asigură consolidarea cunoștințelor. La sfârșitul fiecărei secțiuni poți să-ți verifici cunoștințele prin rezolvarea exercițiilor propuse de către profesorul tău.

Cursuri video pentru bacalaureat
20190118 162239 1 - BAC

Despre profesor

Sunt doctorand în anul IV, la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Domeniul Farmacie, Specialitatea Chimie Farmaceutică și farmacist rezident în specializarea Laborator Clinic în cadrul Spitalului Clinic Județean Sf. Spiridon. Pe parcursul studiilor universitare de licență (2011-2016), am asimilat informații din domenii variate, precum chimia organică, chimia analitică, care mi-au asigurat o foarte bună pregătire profesională. Toate acestea vor conduce la dezvoltarea unui curs de chimie ce va suscita interesul elevilor pentru reușita lor în obținerea unor rezultate merituase la examenul de Bacalaureat și la examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie.

Layer 5 - BAC

Te ajutăm să înțelegi informația, fără toceală și fără stres:​

Cursurile de pregătire online pentru examenul de admitere vin împreună cu:

E Learn5 - BAC

Cumpără acum cursul cu doar 400 lei 

Zile
Ore
Minute
Secunde

Lasă-ne adresa de email și noi revenim cu resurse la tine